StandaardenOverheid.nl

Hoe worden de URIs gekozen?

Alle resources die door OWMS worden gedefinieerd worden geïdentificeerd met een term in de OWMS namespace "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/". Elke OWMS resource is dus aan te duiden met een http-URI die bestaat uit de namespace, gevolgd door de term. Als conventie wordt de OWMS namespace afgekort tot "overheid:".

Bijvoorbeeld:

De gemeente Almelo wordt aangeduid met de term "Almelo".

De http-URI volgens OWMS is "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Almelo".

Dit kan worden afgekort tot "overheid:Almelo"

Voor de keuze van de termen voor de URIs van de eerste OWMS waarden is de systematiek gevolgd van dbPedia. Dat houdt in dat het label van een resource gebruikt wordt als term, waaarbij spaties worden vervangen door underscores ("_"). Als dat leidde tot een zogenaamde "name clash", waarbij twee verschillende resources hetzelfde label hebben, dan werd tussen haakjes het type van de resource als qualifier aan de term toegevoegd. Leestekens in labels, zoals komma's en verbindingsstreepjes zijn niet verboden in http-URIs en werden dus ook in de URIs opgenomen.

In de praktijk leidt dit tot enkele ongemakken:

 

Daarom wordt tegenwoordig bij het munten van termen voor OWMS resources gestreefd naar bruikbare URIs. Bruikbaarheid is een compromis tussen voorspelbaarheid, leesbaarheid voor de menselijke lezer en lengte van de term (korter is beter). De afweging tussen deze aspecten kan in verschillende contexten anders uitpakken. Aangezien (nieuwe) gemeentenamen doorgaans uniek, stabiel en compact zijn en nog niet in gebruik als naam van een kadastrale gemeente, is in de meest recente gevallen de gemeentenaam als term gebruikt. Maar als organisaties een lange naam hebben of een bekende afkorting, dan wordt eerder de afkorting als term gebruikt ("overheid:CBR") De term en het label zijn dus NIET zomaar van elkaar afleidbaar.

Contact