StandaardenOverheid.nl

In hoeverre is het verplicht OWMS toe te passen?

OWMS staat op de 'pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie. Het Forum stelt hierover:
"Overheden en semi-overheden zijn verplicht de open standaarden, die op delijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw vanICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag ('leg uit')."
Als functioneel toepassingsgebied van OWMS is bepaald:"Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet". Dat moet worden geinterpreteerd als: indien metadata wordt verstrekt, dan moet deze compliant zijn met OWMS. Het verstrekken van metadata is op zichzelf niet verplicht. Men kan naar eigen inzicht bepalen voor welke informatie het relevant is om metadata te verstrekken.Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt een toepassingsprofiel geschreven waarin OWMS wordt opgenomen. Voorbeelden van toepassingsprofielen zijn de contentmodellen op deze site.

Contact