StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Blad gemeenschappelijke regeling

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Blad gemeenschappelijke regeling is EB en parlementaire documentsoorten.

De documentsoort Blad gemeenschappelijke regeling heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen blad-gemeenschappelijke-regeling gebruikt:

  • DC.creator
  • DC.identifier
  • DC.source
  • DC.spatial
  • DC.title
  • DC.type
  • DCTERMS.abstract
  • DCTERMS.alternative
  • DCTERMS.available
  • DCTERMS.isFormatOf
  • DCTERMS.isRequiredBy
  • DCTERMS.issued
  • DCTERMS.language
  • DCTERMS.modified
  • DCTERMS.publisher
  • DCTERMS.requires
  • DCTERMS.rights
  • DCTERMS.subject
  • DCTERMS.temporal
  • OVERHEID.authority
  • OVERHEID.category
  • OVERHEID.isRatifiedBy
  • OVERHEID.organisationType
  • OVERHEIDop.bekendmakingBetreffendePlan
  • OVERHEIDop.betreftRegeling
  • OVERHEIDop.einddatum
  • OVERHEIDop.externeBijlage
  • OVERHEIDop.gemeentenaam
  • OVERHEIDop.idGeometrie
  • OVERHEIDop.jaargang
  • OVERHEIDop.postcodeHuisnummer
  • OVERHEIDop.provincie
  • OVERHEIDop.publicationIssue
  • OVERHEIDop.publicationName
  • OVERHEIDop.referentienummer
  • OVERHEIDop.startdatum
  • OVERHEIDop.straatnaam
  • OVERHEIDop.versieInformatie
  • OVERHEIDop.woonplaats
  • OVERHEIDrg.betreft
  • OVERHEIDrg.kenmerk
  • OVERHEIDrg.onderwerp
  • OVERHEIDrg.inwerkingtredingDatum
  • OVERHEIDrg.uitwerkingtredingDatum
  • OVERHEIDrg.terugwerkendekrachtDatum
  • OVERHEIDrg.redactioneleToevoeging
  • OVERHEIDrg.gedelegeerdeRegelgeving
  • Contact