StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Beschikkingen | afhandeling

Algemene informatie

Er bestaan verschillende beschikkingen. De (6) Persoonsgerichte beschikkingen: Statusverlenende beschikkingen, Beschikkingen die een verplichting opleggen of een recht ontnemen, Beschikkingen die een recht geven iets te doen wat algemeen verboden is, Beschikkingen tot toekenning van een uitkering of subsidie, Beslissing op bezwaar en het Besluit op administratief beroep). En er bestaan Zaaksgerichte beschikkingen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Beschikkingen | afhandeling is Gemeenteblad.

Documentsoort Beschikkingen | afhandeling heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen afhandeling_beschikking gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.source (optioneel en herhaalbaar)
 • DC.spatial (verplicht en herhaalbaar)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.abstract (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • DCTERMS.temporal (optioneel)
 • OVERHEID.authority (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.betreftRegeling (optioneel)
 • OVERHEIDop.externeBijlage (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.gemeentenaam (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.idGeometrie (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.postcodeHuisnummer (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.provincie (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.referentienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.straatnaam (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.woonplaats (optioneel en herhaalbaar)
 • Contact