StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Aanhangsel van de Handelingen

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Aanhangsel van de Handelingen is Parlementair.

De documentsoort Aanhangsel van de Handelingen heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen aanhangsels gebruikt:

 • DC.creator (verplicht en herhaalbaar)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued ()
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.aanhangselNummer (verplicht)
 • OVERHEIDop.bijlage (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOntvangst (verplicht)
 • OVERHEIDop.documentStatus (verplicht)
 • OVERHEIDop.indiener (verplicht)
 • OVERHEIDop.ontvanger (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.vergaderjaar (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.vraagnummer (verplicht)
 • Contact