StandaardenOverheid.nl

Documentsoort AMvB

Algemene informatie

Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit (maar gaat ook veel verder in vormen van wetgeving) behorende bij een wet. Het wordt genomen door de Kroon (is hetzelfde als regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvB is een vorm van een Koninklijk Besluit. In tegenstelling tot een formele wet kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet. (wikipedia)

Een AmvB is vaak (maar niet per definitie) een wet in materiele zin (naar inhoud een wet, maar niet qua proces).

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van AMvB is Staatsblad.

Documentsoort AMvB heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen amvb gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.spatial (optioneel)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.behandeldDossier (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.ketenID (optioneel)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • Contact