StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Beschikking

Algemene informatie

Opvallend genoeg is type Beschikking in 2012 niet gebruikt. Rond de staatkundige herziening BES zijn veel beschikkingen bekendgemaakt.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Beschikking is Staatsblad.

Documentsoort Beschikking heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen beschikking gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.spatial (optioneel)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.behandeldDossier (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.ketenID (optioneel)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • Contact