StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Wet

Algemene informatie

Een wet geeft regels voor de voorbereiding, de motivering en de bekendmaking van besluiten, en voor bezwaar en beroep tegen besluiten.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Wet is Staatsblad.

Documentsoort Wet heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen wet gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.spatial (optioneel)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.behandeldDossier (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.ketenID (optioneel)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • Contact