StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Staatscourant

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Staatscourant is EB en parlementaire documentsoorten.

De documentsoort Staatscourant heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen staatscourant gebruikt:

 • DC.creator
 • DC.identifier
 • DC.source
 • DC.spatial
 • DC.title
 • DC.type
 • DCTERMS.abstract
 • DCTERMS.alternative
 • DCTERMS.available
 • DCTERMS.hasPart
 • DCTERMS.isPartOf
 • DCTERMS.isReplacedBy
 • DCTERMS.isRequiredBy
 • DCTERMS.language
 • DCTERMS.publisher
 • DCTERMS.relation
 • DCTERMS.replaces
 • DCTERMS.requires
 • DCTERMS.temporal
 • OVERHEID.authority
 • OVERHEID.category
 • OVERHEID.organisationType
 • OVERHEIDop.adviesRvS
 • OVERHEIDop.bedrijfsnaam
 • OVERHEIDop.behandeldDossier
 • OVERHEIDop.bekendmakingBetreffendePlan
 • OVERHEIDop.besluit
 • OVERHEIDop.besluitReferendabiliteit
 • OVERHEIDop.betreft
 • OVERHEIDop.betreftOpschrift
 • OVERHEIDop.betreftRegeling
 • OVERHEIDop.datumOndertekening
 • OVERHEIDop.deurwaardersDossier
 • OVERHEIDop.definitieveVersie
 • OVERHEIDop.einddatum
 • OVERHEIDop.externeBijlage
 • OVERHEIDop.gemeentenaam
 • OVERHEIDop.jaargang
 • OVERHEIDop.materieelUitgewerkt
 • OVERHEIDop.ontwerpbesluit
 • OVERHEIDop.ontwerp
 • OVERHEIDop.persoonsgegevens
 • OVERHEIDop.postcodeHuisnummer
 • OVERHEIDop.provincie
 • OVERHEIDop.publicationIssue
 • OVERHEIDop.publicationName
 • OVERHEIDop.referentienummer
 • OVERHEIDop.startdatum
 • OVERHEIDop.straatnaam
 • OVERHEIDop.verkeersbordcode
 • OVERHEIDop.versieInformatie
 • OVERHEIDop.versienummer
 • OVERHEIDop.woonplaats
 • OVERHEIDop.zittingsdatum
 • OVERHEIDvb.referentienummer
 • OVERHEIDvb.typeVerkeersbesluit
 • OVERHEIDvb.vereisteVanBesluit
 • OVERHEIDvb.wegcategorie
 • OVERHEIDvb.weggebruiker
 • Contact