StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit

Algemene informatie

Met de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) is er meer ruimte voor marktwerking. Toch blijven er regels bestaan. De overheid blijft de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg garanderen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en de marktwerking in de zorg goed blijft functioneren. De taken en bevoegdheden van de NZa zijn vastgelegd in de WMG.

Het gaat bijvoorbeeld om Wijzigingen in de WMG; Besluiten van de NZa (publieksrechtelijke orgaan); Publicatie van welke medewerkers van de NZa zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmg.

Wet van 7 juli 2006, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg).

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit is Staatscourant.

Documentsoort Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen bekendmakingen_nederlandse_zorgautoriteit gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact