StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Circulaires

Algemene informatie

Mededelingen van feitelijke aard houdende informatie. Een naar buiten werkende schriftelijke aanbeveling, vastgesteld en bekendgemaakt vanwege de rijksoverheid, ten aanzien van handelen van een aantal bestuursorganen, een aantal publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen, die niet is gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid.

Het gaat om schriftelijke aanbevelingen of om mededelingen van bijvoorbeeld de inspectie voor de gezondheidszorg om beleid bekend te maken, een verzoek tot medewerking, te waarschuwen tegen bepaalde risico's, of advies of andere informatie te geven.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Circulaires is Staatscourant.

Documentsoort Circulaires heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen circulaires gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact