StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Erfgoedwet | Algemeen

Algemene informatie

Op basis van artikel 3.2 door Ministerie van OCW aanwijzing rijksmonumenten ter inzage leggen. Het gaat om 2x per aanwijzing (ontwerpbesluit en besluit); gemiddeld enkele tientallen aanwijzingen per jaar (hangt af van aanwijzingsprogramma’s/ verbeterprogramma’s)

Op basis van artikel 3.4 door Ministerie van OCW kennisgeving schrappen rijksmonumenten uit rijksmonumentenregister ter inzage legging. Het gaat om 2x per afvoering (vl. aanwijzing); komende jaren enkele tientallen afvoeringen per jaar (hangt af van verbeterprogramma’s en werkende weg verbeteren register)

Op basis van artikel 9.1 jo 35 Mw 1988 door Ministerie van OCW: aanwijzing beschermd stads- of dorpsgezicht (Hooguit enkele per jaar (steeds minder))

Op basis van artikel 4.9 bedenkingen door Ministerie van OCW ongeveer 100 publicaties over een periode van 10 jaar.

Op basis van artikel 7.8 Voorwaarden lening rijksmonumenten door Ministerie van OCW ongeveer 1 publicatie per jaar of minder.

Op basis van artikel 8.5 Ministerie van OCW een mededeling van aanwijzing toezichthouders en inspecteurs of van belasten van toezichthouders met opsporing van strafbare feiten door Ministerie van OCW. Een beperkt aantal.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Erfgoedwet | Algemeen is Erfgoedwet.

Documentsoort Erfgoedwet | Algemeen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen algemeen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact