StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Gazette Raad voor plantenrassen

Algemene informatie

De Raad voor plantenrassen toetst een naamsvoorstel op basis van internationaal overeengekomen regels voor de rasbenaming. Indien de voorgestelde naam daaraan voldoet, volgt de externe procedure. Daartoe wordt de voorgestelde naam gepubliceerd in de eerstvolgende Gazette om de buitenwereld (zoals binnenlandse en buitenlandse registratieinstanties, kwekers, merkrechthouders) in de gelegenheid te stellen op het naamsvoorstel te reageren. Indien binnen drie maanden na publicatie in de Gazette geen terechte bezwaren zijn ontvangen, wordt de naam als rasnaam vastgesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om Naamsvoorstellen voor rasbenaming.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Gazette Raad voor plantenrassen is Staatscourant.

Documentsoort Gazette Raad voor plantenrassen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen gazette_raad_plantenrassen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact