StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

Algemene informatie

Als iemand het met de beschikking van de rechtbank over een scheiding of ontbinding van een huwelijk niet eens is, kan er in hoger beroep worden gegaan bij het Gerechtshof. Het Hof bekijkt de zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking. Als men het niet eens is met de beschikking van het Hof, dan kan er beroep in cassatie ingesteld worden bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt de zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht juist is toegepast. Binnen drie maanden moet er in beroep worden gegaan. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven. Was de advocaat niet op de zitting aanwezig, dan gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de beschikking officieel in ontvangst is genomen. Als de beschikking niet persoonlijk kan worden uitgereikt (officieel heet dat ‟betekening in persoon‟), gaat de termijn in op de dag dat een uittreksel van de beschikking in de Staatscourant is gepubliceerd. In de Staatscourant wordt tevens een lijst gepubliceerd van echtscheidingen die bij verstek zijn uitgesproken.

Het gaat om Publicatie van beschikkingen of om Vermelding van echtscheidingen die bij verstek zijn uitgesproken.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed is Gerechtelijke aankondigingen.

Documentsoort Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen ontbinding_huwelijk gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact