StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Koninklijke onderscheidingen

Algemene informatie

Een Koninklijke onderscheiding is een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Sommige onderscheidingen maken deel uit van een ridderorde, andere zijn op zichzelf staande kruisen en medailles.Het formele verschil tussen de Koninklijke onderscheidingen en de andere onderscheidingen is gelegen in het oprichtingsbesluit. Bij Koninklijke onderscheidingen is dat een Wet of een Koninklijk Besluit. Andere onderscheidingen worden in ministeriële besluiten, legerorders of hofbesluiten genomen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Koninklijke onderscheidingen is Staatscourant.

Documentsoort Koninklijke onderscheidingen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen koninklijke-onderscheidingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact