StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Ontheffingen

Algemene informatie

Besluiten waarmee wordt bepaald dat voor één of meer concreet aangeduide rechtssubjecten (rechts-)personen, organisaties etc. -meestal de aanvragers- vrijgesteld worden van een verplichting of verbod dat in een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd (is zelfde als vergunning!).

[uit Aanwijzingen voor de regelgeving]: De rubriek Ontheffing wordt gebruikt voor een beschikking waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt.

Het gaat bijvoorbeeld om Ontheffingen in de openbare ruimten waarin het bijvoorbeeld toegestaan is om in de binnenstad te rijden voor streek- en stadsbussen en taxi's of om Ontheffingen op het gebied van milieu.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Ontheffingen is Staatscourant.

Documentsoort Ontheffingen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen ontheffingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact