StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Oproepingen

Algemene informatie

Het betreft hier oproepingen in diverse vormen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Dit element is een root element.

De documentsoort Oproepingen heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen oproepingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • OVERHEID.authority (verplicht)
 • OVERHEID.category (verplicht)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.bedrijfsnaam (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.deurwaardersDossier (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.persoonsgegevens (optioneel en herhaalbaar;verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.referentienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.zittingsdatum (verplicht)
 • Contact