StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Oproepingen | Verkeersboetes

Algemene informatie

Op basis van art. 28, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Oproepingen | Verkeersboetes is Oproepingen.

Documentsoort Oproepingen | Verkeersboetes heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen verkeersboetes gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • OVERHEID.authority (verplicht)
 • OVERHEID.category (verplicht)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.persoonsgegevens (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.referentienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.zittingsdatum (verplicht)
 • Contact