StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register geldtransactiekantoren

Algemene informatie

In de wet staat omschreven wat onder een geldtransactiekantoor moet worden verstaan: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde geldtransacties uitvoert, dan wel beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming daarvan. Inschrijving in het Register vindt plaats indien voldoende is aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit van bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Geldtransactiekantoren moeten over een inschrijving beschikken om hun diensten te mogen aanbieden. Een overzicht van deze ondernemingen vindt u in het register van de Nederlandse Bank.

Het gaat bijvoorbeeld om opname van gegevens van geldtransactiekantoren in het register van de Wgt RPS.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register geldtransactiekantoren is Registermutaties.

Documentsoort Register geldtransactiekantoren heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen register_geldkantoren gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact