StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register Wet Toezicht Kredietwezen

Algemene informatie

De Wet Toezicht Kredietwezen is vervangen door de Wet Financieel Toezicht.

Het register Wet toezicht kredietwezen wordt bijgehouden door De Nederlandsche Bank en bevat gegevens over instellingen die activiteiten als kredietinstelling verrichten.

De volgende instellingen worden in het register ingeschreven: (1) de kredietinstelling die een vergunning kredietinstelling als bedoeld in artikel 6 Wet toezicht kredietwezen heeft verkregen; (2) een buitenlandse kredietinstelling die een vergunning als bedoeld in artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen heeft verkregen; (3) een kredietinstelling die krachtens artikel 31 van de Wet toezicht kredietwezen in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mag uitoefenen; (4) een kredietinstelling die krachtens artikel 32 of 32a in Nederland haar werkzaamheden door middel van het verlenen van diensten mag verrichten; (5) iedere financiële instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen heeft verkregen; (6) iedere financiële instelling die krachtens artikel 50 Wet toezicht kredietwezen werkzaamheden in Nederland mag verrichten; en (7) iedere financiële instelling die krachtens artikel 51 werkzaamheden in Nederland mag verrichten.

Het gaat bijvoorbeeld om Publicatie van wijzigingen en toevoegingen van instellingen die activiteiten als kredietinstelling verrichten.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register Wet Toezicht Kredietwezen is Registermutaties.

Documentsoort Register Wet Toezicht Kredietwezen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen wet_toezicht_kredietwezen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact