StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht

Algemene informatie

Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te toetsen. De tuchtcolleges zijn autonoom in hun beoordeling van klachten over beroepsbeoefenaren. Geregeld via de wet BIG.

Als het tuchtcollege van oordeel is dat de klacht gegrond is, wordt een maatregel opgelegd. Een maatregel die gevolgen heeft voor de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register, bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing of een definitieve verwijdering uit het register, wordt onder vermelding van naam en woonplaats van de betreffende beroepsbeoefenaar gepubliceerd in de Staatscourant en in dag- en weekbladen die worden gelezen in het gebied waar de beroepsbeoefenaar zijn beroep uitoefent. Ook de zorginstelling waar de betrokkene werkt, wordt op de hoogte gesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om Jurisprudentie (beslissingen) van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of Publicatie van verwijderde medische beroepsbeoefenaar uit het BIG-register.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht is Staatscourant.

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen medisch_tuchtrecht gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact