StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Raad voor de Scheepvaart

Algemene informatie

Er kan door een kapitein of eigenaar in beroep worden gegaan tegen de scheepvaartinspectie bij de Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart publiceert haar uitspraken in de Staatscourant.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Tuchtrecht | Uitspraken Raad voor de Scheepvaart is Staatscourant.

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Raad voor de Scheepvaart heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen raad_voor_de_scheepvaart gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact