StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Veterinair Tuchtrecht

Algemene informatie

Uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege (VTC) over:

 • Klachten van particulieren over de diergeneeskundige behandeling van hun eigen (huis)dieren of over dieren die zij permanent onder hun hoede hebben, de zogenaamde houders van dieren;
 • Klachten, die worden ingediend door een op grond van de Wet op de Uitvoering Diergeneeskunde (WUD) benoemde ambtenaar, de zogenaamde klachtambtenaar. Het gaat dan om zaken van algemeen belang, zoals - bijvoorbeeld - overtredingen van de Diergeneesmiddelenwet.

Het gaat bijvoorbeeld om Jurisprudentie van het Veterinair Tuchtcollege of Publicatie van verwijderde beroepsbeoefenaars.

Deze rubriek wordt sinds 2006 niet meer gebruikt.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Tuchtrecht | Uitspraken Veterinair Tuchtrecht is Staatscourant.

Documentsoort Tuchtrecht | Uitspraken Veterinair Tuchtrecht heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen veterinair_tuchtrecht gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact