StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Vergunningen

Algemene informatie

Besluiten waarmee wordt bepaald dat voor één of meer concreet aangeduide rechtssubjecten (rechts-)personen, organisaties etc. -meestal de aanvragers- vrijgesteld worden van een verplichting of verbod dat in een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd. (is zelfde als ontheffing!).

[uit Aanwijzingen]: De rubriek Vergunning wordt gebruikt voor een beschikking waarbij een bepaalde handeling wordt toegestaan.

Uitgifte van een bepaalde vergunning voor een bepaald rechtssubject zoals Milieuvergunningen; Bouwvergunningen; Drank- en Horecavergunningen; Algemeen Plaatselijke Verordingen-vergunningen; Wijzigingen in de Flora- en faunawet

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen omgevingsvergunningen en overige vergunningen.

Vroeger was de categorie Vergunningen niet abstract.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Vergunningen is Staatscourant.

De documentsoort Vergunningen heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen vergunningen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact