StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.aanhangselNummer

Definitie

Het aan de Aanhangsel van de Handelingen toegekende nummer.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:positiveInteger;

Contact