StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.externeBijlage

Definitie

Bijlage bij een hoofddocument (bijv. een tekening bij een Verkeersbesluit).

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen , , , , geldt de cardinaliteit: optioneel en herhaalbaar.

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^.{0,50}$;
  • Let op: het gedeelte \|exb-\d{4}-\d{1,8} komt er pas bij na DRP, dus binnen DRP alleen checken op label en na publicatie RPS op hele regexp ^.{0,50}\|exb-\d{4}-\d{1,8}$

    Complex veld, waarbij na toepassing van CR400 + W1511 064 het pipe teken altijd aanwezig is.

Contact