StandaardenOverheid.nl

DC.identifier

Definitie

String ten behoeve van eenduidige, onveranderlijke identificatie van het document.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen , , , , geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
    • Scheme: OVERHEIDop.GmbID
    • Scheme: OVERHEIDop.PrbID
    • Scheme: OVERHEIDop.WsbID
    • Scheme: OVERHEIDop.BgrID

Voor de documentsoort geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^CVDR\d+_\d+$;

Contact