StandaardenOverheid.nl

DC.title

Definitie

Over het algemeen is de titel de naam waaronder het brondocument formeel bekend staat.

Maakt het de burger mogelijk overheidsbronnen met een bepaalde titel te vinden of meer specifiek te zoeken. De DC.title is vaak het belangrijkste referentiepunt in de lijst zoekresultaten. De titel moet daarom zo identificerend mogelijk zijn.

Gebruik binnen tractatenblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact