StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationName

Definitie

De naam van de publicatie waarin het originele document is gepubliceerd.

Toelichting

OVERHEIDop.PublicationName dient gebruikt te worden om aan te geven waar het originele document in is gepubliceerd. Bijvoorbeeld in de Staatscourant of in een Tractatenblad. Je geeft hiermee informatie op over de originele publicatie.

Gebruik binnen staatsblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatsblad geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatsblad geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Staatsblad gebruikt;

Contact