StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.gemeentenaam

Definitie

Gemeentenaam.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.Gemeente

Contact