StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.versieInformatie

Definitie

In dit veld wordt informatie over herdruk, herplaatsing, rectificatie etc. opgenomen.

Gebruik binnen staatsblad

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatsblad gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort verbeterblad geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Verbeterblad gebruikt;

Contact