StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.bijlage

Definitie

Met dit veld wordt vastgelegd welke bijlage(n) bij dit document horen.

Toelichting

Dit veld wordt toegepast bij de XML maar niet bij de HTML op RPS - dit moet veranderen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel en herhaalbaar.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het scheme is OVERHEIDop.ParlID;
  • In de praktijk komt dit alleen maar voor bij kamerstukken en niet-dossierstukken.

Contact