StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.idGeometrie

Definitie

Unieke ID afkomstig uit een gestandaardiseerd nationaal Geo-bestand.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Bijv. Nationaal Wegenbestand of BAG.

Contact