StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.idGeometrie

Definitie

Unieke ID afkomstig uit een gestandaardiseerd nationaal Geo-bestand.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • regeling (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve regeling geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Bijv. Nationaal Wegenbestand of BAG.

Contact