StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.jaargang

Definitie

OVERHEIDop.jaargang geeft aan tot welke jaargang een bepaalde publicatie wordt gerekend. Dit moet apart gecodeerd worden omdat de jaargang en het jaar van de publicatie niet altijd overeen komen.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr verplicht, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:gYear;

Contact