StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.hasPart

Definitie

Het beschreven document omvat het verwijsdocument fysiek of logisch.

Toelichting

Binnen OP wordt dit element gebruikt om aan te geven dat een Officiële Publicatie bijlagen bevat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bijlagen van kamerstukken zoals rapporten.

De naam van de bijlage en de ID van de bijlage waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.hasPart" content="Bijlage 1; stb-2007-27-bijlage1">

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: stcrt-\d{4}-\d{1,5}(-n\d)?;
  • Het scheme is OVERHEIDop.StcrtID;
  • De identifier moet formaat stcrt-YYYY-N hebben, waar YYYY het jaar is en N het volgnummer. Het jaar heeft altijd vier cijfers. Het volgnummer heeft zoveel cijfers als nodig zijn om de waarde weer te geven (geen voorloopnullen). Het optionele gedeelte aan het einde heeft betrekking op herdrukken, rectificaties etc. (-n1; -n2; etc.)

Contact