StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.hasPart

Definitie

Het beschreven document omvat het verwijsdocument fysiek of logisch.

Toelichting

Binnen OP wordt dit element gebruikt om aan te geven dat een Officiƫle Publicatie bijlagen bevat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bijlagen van kamerstukken zoals rapporten.

De naam van de bijlage en de ID van de bijlage waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.hasPart" content="Bijlage 1; stb-2007-27-bijlage1">

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , , , geldt:

 • De volgende regular expression wordt gebruikt: stcrt-\d{4}-\d{1,5}(-n\d)?;
 • Het scheme is OVERHEIDop.StcrtID;
 • De identifier moet formaat stcrt-YYYY-N hebben, waar YYYY het jaar is en N het volgnummer. Het jaar heeft altijd vier cijfers. Het volgnummer heeft zoveel cijfers als nodig zijn om de waarde weer te geven (geen voorloopnullen). Het optionele gedeelte aan het einde heeft betrekking op herdrukken, rectificaties etc. (-n1; -n2; etc.)

Contact