StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumOntvangst

Definitie

OVERHEIDop.datumOntvangst wordt gebruikt bij Aanhangsels van de Handelingen. Het is dan de datum van ontvangst van het antwoord.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact