StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.postcodeHuisnummer

Definitie

Scheme="OVERHEID.PostcodeHuisnummer" dat bestaat uit een postcode+huisnummer combinatie.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^[1-9]\d{3}[\s]?([A-Za-z]{2})?[\s]?.*$;
  • Het scheme is OVERHEID.PostcodeHuisnummer;
  • Dit is een regexp voor 1 postcode met alles achter de 4 posities optioneel zoals 1234 of 1234AB of 1234AB 100bis. Er wordt ook 1 of meer spaties tussen 1234 en AB ondersteund.

Contact