StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isPartOf

Definitie

Het beschreven document is een fysiek of logisch onderdeel van het verwijsdocument.

Toelichting

In de praktijk wordt dit element niet gebruikt binnen OP omdat de bijlagen die horen bij een OP geen eigen metadata hebben.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, instelling gemeenschappelijke regelingen, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact