StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isPartOf

Definitie

Het beschreven document is een fysiek of logisch onderdeel van het verwijsdocument.

Toelichting

In de praktijk wordt dit element niet gebruikt binnen OP omdat de bijlagen die horen bij een OP geen eigen metadata hebben.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , , , , geldt:

 • Het datatype is xs:string;

Contact