StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumVergadering

Definitie

De datum waarop de Handelingen hebben plaatsgevonden.

Toelichting

Agenda's en handelingen hebben een vergaderdatum. De handelingen vinden op die genoemde datum plaats, bij de agenda's geeft het aan voor welke datum de agenda bedoeld is.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact