StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.documentStatus

Definitie

Opgemaakt of onopgemaakt. Een verfijning van DCTERMS.format (http://purl.org/dc/terms/format).

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme:

Contact