StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isRequiredBy

Definitie

Het beschreven document is vereist door het verwijsdocument om daarvan de functie, levering of samenhangendheid van de inhoud te ondersteunen.

Toelichting

Bij OP betekent dit concreet dat het beschreven document is gerectificeerd door het verwijsdocument (DCTERMS.isReplacedBy dient gebruikt te worden bij herdrukken).

Bij verkeersbesluiten kan het voorkomen dat een nieuw verkeersbesluit een ouder verkeersbesluit ongeldig verklaart.

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.isRequiredBy" content="Staatsblad 2010, 726 verbeterblad 1; stb-2010-726-v1">

De naam is in dit geval niet de citeertitel maar de uitgeschreven ID omdat deze korter is.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , geldt:

 • Het datatype is xs:string;

Contact