StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationIssue

Definitie

Bij Handelingen: het nummer van de Handelingen. Bij Niet-dossierstukken en Bijlagen: het documentnummer (2009D....).

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr verplicht, met uitzondering van :

  • regeling (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve regeling geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact