StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.dossiernummer

Definitie

Het dossiernummer waartoe het document behoort. Dit kunnen er meerdere zijn, waarbij de eerste als hoofddossier geldt.

Toelichting

Binnen dit metadataveld wordt het complete dossiernummer (ook wel vetnummer vastgelegd). De notitie "Kamerstuknummering vanaf 1995" van de hand van TK bevat gedetailleerde uitleg.

Hiervoor wordt de volgende syntax gebruikt. Let op dat het complete dossiernummer inclusief Rijksbegrotingsnummer wordt gecodeerd waarbij spaties worden gebruikt::

32100

32100 XIV

32100-01

3125 R 1835

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Indien meerdere dossiers dan ; als separator gebruiken (hoofddossiernummer als eerste, daarna niet-hoofddossiernummers). Voor de eerste vijf cijfers geldt dat de spatie tussen de 2e en 3e positie van de eerste 5 cijfers er in de metagegevens altijd uitgehaald moet worden (waardoor de 5 cijfers aaneengesloten worden). Indien er sprake is van (optionele) achtervoegsels (na de 5 cijfers; bijvoorbeeld een begrotingsdossier) dan worden de spaties in dit gedeelte (dus vanaf de 5 cijfers) vervangen door streepjes. Het rijkwetnummer wordt meegenomen als in de PDF. Bij een rijkswetnummer blijven haakjes staan maar worden eventuele spaties in het gedeelte tussen de haakjes (bv (R 1234) weggelaten (wordt dus (R1234) ).

Contact