StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationName

Definitie

De naam van de publicatie waarin het originele document is gepubliceerd.

Toelichting

OVERHEIDop.PublicationName dient gebruikt te worden om aan te geven waar het originele document in is gepubliceerd. Bijvoorbeeld in de Staatscourant of in een Tractatenblad. Je geeft hiermee informatie op over de originele publicatie.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr verplicht, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme:

Contact