StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.language

Definitie

Taal van de (intellectuele) inhoud van de bron.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde nl gebruikt;

Contact