StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.dossiertitel

Definitie

De titel van het dossier waartoe het Kamerstuk behoort. Bij meerdere dossiernummers betreft het de titel van het hoofddossier.

Toelichting

Een kamerstuk behoort tot een of meerdere kamerdossiers. Met dit metadataveld kan de titel van het dossier worden opgegeven, zodat dit niet on-the-fly hoeft worden opgezocht.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact