StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.straatnaam

Definitie

Straatnaam

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Er bestaat geen scheme voor straatnamen. Mischien de BAG Geocodeerservice.

Contact