StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.temporal

Definitie

Informatieobjecten vinden die betrekking hebben op een bepaalde datum of periode.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, instelling gemeenschappelijke regelingen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact