StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.handelingenItemNummer

Definitie

Het nummer van de laatste pagina van een Handelingen item binnen een vergadering.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:positiveInteger;
  • Bij overgang naar nieuwe nummering Handelingen bevat dit veld het nummer van de laatste pagina in een Handelingen item (paginanummers tellen door binnen een vergadering)

Contact