StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.versieInformatie

Definitie

In dit veld wordt informatie over herdruk, herplaatsing, rectificatie etc. opgenomen.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Rectificatie gebruikt;

Contact